2 Eylül 2011 Cuma

HAŞR SÛRESİ Son 3 Ayetinin Fazileti

Dinlemek için: http://kuran.diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#59:22

"Eûzü billâhis semiy’ıl alîmi mineş şeytânir racîym" (ALLAH'ın rahmetinden kovulmuş şeytandan, işiten ve bilen ALLAH'a sığınırım)

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

Hüvallâhüllezî lâ ilahe illâ hû, âlimül ğaybi veş şehâdeh, hüver rahmânür rahıym. Hüvallâhüllezî lâ ilahe illâ hû, el melikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül azîzül cebbârul mütekebbir, sübhânellâhi amma yüşrikûn. Hüvallâhül hâlikul bâriül musavviru lehül esmâül husnâ, yüsebbihu lehû mâ fıs semâvâti vel ard, ve hüvel azîzül hakîm. 


22.
O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

23.
O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

24.
O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
http://kuran.diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#59:22

_____________________________________________________________________
 
Allah-ü Zülcelal'in bize mazhar eyledigi kitab-ı mukaddes'in surelerinin en büyüklerin birisi de şüphesiz Haşr suresidir.
Haşr toplanma , bir araya gelme manalarina gelmektedir.
Ayrica Haşr, Allahü Teâlânin bütün insanlari , melekleri, cinleri , seytanlari ve diger hayvan ve kuslari, gökte, denizde ve yerde ne kadar büyük ve küçük canli var ise, hepsinin kiyâmet kopmasindan (dünyanın son bulmasından) sonra diriltip, dünyada yaptiklarinin hesâbini vermek üzere Arasât denilen meydanda toplanmasi anlamina da gelemektedir [Terimler, S. 170].
Haşr suresi Kur'an-i Kerimin 59. suresidir. 24 ayeti muhteva etmektedir ve Medine-i Münevvere de nâzil olmustur. Surenin konusu ise, yahudilerin ihânetleri (Beni Nâdir yahudilerin yurtlarindan çikarilip sürülmesi) ve münafiklarin (inanmadiklari hâlde müslüman görünenlerin) hâlleri, sonunda da Allahü Teâlanin büyüklügü ve Esma-i Hüsnasi (güzel isimleri) bildirilmektedir [Elmali, S. 476]
Simdi gelelim bu 3 âyetin mucizeligine.
Peygamberimiz (sallAllahu aleyhi ve sellem) bu 3 âyet hakkinda buyurmuştur ki: "Kim sabahleyin (sabah namazından sonra) 3 defa " E' ûzübillahissemî'il alimi mineşşeytânirracîm " der ve sonra Haşr suresinin sonundaki 3 âyeti okursa, Allah kendisine 70.000 melek gönderir. Bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler. Eger o gün vefat ederse, şehid olarak ölür. Aksamleyin (akşam namazindan sonra) okuyan kimse de ayni şekildedir" (Tirmizi, Mevakit, 65, Sevab'ül-Kur'ân, 22). [Elmali, S. 532; Terimler, S.170]
şu mükâfata bakın, 3 defa 'E' ûzübillahissemî'il alimi mineşşeytânirracîm' deyip, 3 âyet okuyacak ve ölürse şehid olacak.
Böyle birsey ancak yüce dinimizde olabilir.
Onun için her müslümana tavsiyem Haşr suresinin bu 3 âyetini ezberlemesi ve her sabah/akşam Peygamberimiz (sallAllahu aleyhi ve sellem) dedigi şekilde okuması.
En küçük amelden dolayı en büyük mükâfata ermeyi ALLAH hepimize mazhar eylesin. Amin. Amin. Amin.
Kaynaklar:
  1. Elmalili Muhammed Hamdi Yazir, Hak Dini Kur'an dili, Cilt: 7, Azim yayinevi, Istanbul, 1995 [Elmalili]
  2. Dini Terimler Sözlügü, Ihlas, Cilt 2, Istanbul, 1992 [Terimler]
 http://www.enfal.de/sehid-ol.htm

2 yorum: